Otisk

Auto Březík (Autobrezik)

Jaroslava Kvapila 254

Fryšták, Zlínský kraj

Jednatel firmy: Věnceslav Doskočil

servis@autobrezik.cz


Zřeknutí se odpovědnosti

Veškerá data a obsah webových stránek Autobrezik (text, obrázky, grafika a uspořádání stránek) jsou chráněny autorským právem. Žádná část této online nabídky nesmí být kopírována nebo reprodukována v jakékoli formě nebo zpracovávána, duplikována nebo distribuována pomocí elektronických systémů bez výslovného písemného souhlasu Autobrezik. Tento zákaz zahrnuje reprodukci kopií, začlenění do elektronických databází a reprodukci na CD-ROM, DVD-ROM atd. pro jiné než čistě soukromé účely.

Navzdory pečlivé kontrole ze strany redakce nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost publikací.

Redakce si vyhrazuje právo dopisy redakci zkrátit a zveřejnit. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky čtenářů v diskusním fóru znovu použít, zablokovat nebo zkrátit. Na zveřejňování dopisů redakci nebo příspěvků na webu Autobrezik není právní nárok.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nevyžádané rukopisy, fotografie a ilustrace. Předáním rukopisů a obrázků redakci uděluje autor vydavateli výhradní právo k jejich zveřejnění.

Autobrezik nenese odpovědnost za obsah externích internetových stránek. Odkazy na takové stránky jsou poskytovány pro informační účely bez jakéhokoli vlastnictví základního obsahu.

Právní nárok na použití této online nabídky ani odpovědnost za její nedostupnost se nepředpokládají. To platí i pro sekundární poruchy.